Avoimet työpaikat

Työpaikkahaku

Työntekijä - Tee hakemus!

Asiakasrekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä

Extremely Nice Job Oy konserni (Enjoy)

Fredrinkinkatu 47, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1072176-8

Rekisterin nimi

Extremely Nice Job Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriasiat

Puhelin 0500 595 230.
 Sähköposti olli.tuominen@enjoy.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti

Asiakasrekisteriin kerätään työnhakijoiden tietoja, jotka ovat tarpeen Extremely Nice Job Oy:n, tytär- ja sisaryhtiöineen, sekä työnhakijan välisessä yhteydenpidossa ja työsuhteen luomisessa. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään työnvälitystoimintaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Työkokemus
Koulutus
Kielitaito 

Tietojen luovutus ja säilytysaika

Tietoja luovutetaan vain työnhaun ja –välityksen kannalta oleellisille asiakkaille työnhakijan luvalla. Työhakemusta säilytetään asiakasrekisterissä 12 kk.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.